Tuyển dụng


Do nhu cầu phát triển, Công ty Cổ phần Giáo dục Kỹ năng Ngôi sao tuyển dụng các vị trí sau:

Giáo Viên Kỹ Năng Sống 

Part time 
Chi tiết

Trợ Giảng Kỹ Năng Sống 

Part time 
Chi tiết

Giáo viên STEM 

Part time 
Chi tiết